Allmenngjøring

Allmenngjøring er vedtak om at en landsomfattende tariffavtale helt eller delvis skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen omfatter, også for uorganiserte og utenlandske arbeidstakere. Allmenngjøring er hjemlet i lov av 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og vedtas av Tariffnemnda etter krav fra en fagforening eller arbeidsgiverforening.

Formålet med allmenngjøring er å hindre at arbeidstakere utfører arbeid på vilkår som er påviselig dårligere enn hva som er fastsatt i landsomfattende tariffavtaler for vedkommende fag eller bransje, eller det som ellers er normalt for vedkommende sted og yrke.

For at allmenngjøring skal bli gjennomført, må det kunne dokumenteres at utenlandske arbeidstakere har – eller kommer til å få – dårligere lønn eller arbeidsforhold enn sine norske kolleger. Per 2015 er åtte bransjeområder allmenngjort: bygg, skips- og verftsindustri, jordbruk og gartneri, renhold, fiskeindustri, elektrofagene (unntatt offshore), godstransport på vei og turbussjåfører.[1]

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

  1. ^ Alf Tore Bergsli (24. mai 2012). Allmenngjøring: Tarifflønn til alle. Landsorganisasjonen i Norge / FAFO