Tariffnemnda

Tariffnemnda er et norsk statlig organ som fatter vedtak i krav om allmenngjøring av tariffavtaler. Nemnda ble opprettet ved lov av 4. juni 1993 nr. 58 om allmenngjøring av tariffavtaler m.v. og er underlagt Arbeidsdepartementet.

Tariffnemnda består av en leder og fire andre faste medlemmer med varamedlemmer. Ett av medlemmene skal representere arbeidstakerinteresser, og ett arbeidsgiverinteresser.

I tillegg oppnevner departementet for den enkelte sak ett medlem fra den organisasjonen som fremmer krav overfor nemnda og ett medlem fra dennes tariffmotpart, såfremt ikke begge partene er blant de faste medlemmene.

Eksterne lenkerRediger