Allmennaksjeloven

Lov om allmennaksjeselskaper
Allmennaksjeloven
Sanksjonert13. juni 1997
Ikrafttredelse1. januar 1999
DepartementNærings- og fiskeridepartementet
PublisertISBN Avd I 1997 Nr. 14
Målformbokmål
KorttittelAllmennaksjeloven
Forkortetasal.
ForarbeiderNOU 1992:29 Lov om aksjeselskaper
Lovteksthttp://lovdata.no/dokument/NL/lov/1997-06-13-45/

Lov om allmennaksjeselskaper av 13. juni 1997, også kalt allmennaksjeloven, (forkortet asal.) er en norsk lov som regulerer allmennaksjeselskaper.

Loven er nært knyttet til aksjeloven av 1997, og har hovedsakelig samme oppbygging og felles lovforarbeider.

Loven medvirker til at norsk rett er i samsvar med de EU-direktiver som Norge er forpliktet å holde etter EØS-avtalen.[1]

HistorikkRediger

Sammen med aksjeloven erstatter loven lov av 4. juni 1976 nr. 59 om aksjeselskaper. Før dette gjaldt lov av 6. juli 1957 nr. 4 om aksjeselskaper, og før dette lov av. 19. juli 1910 nr. 1 om aktieselskaper og kommanditaktieselskaper.[1]

ReferanserRediger

  1. ^ a b Mads Henry Andenæs (2009). Aksjeselskaper & allmennaksjeselskaper (2 utg.). s. 7-8. ISBN 978-82-997439-0-7.