Aksjeeierbok

Oversikt over andelseiere i et selskap

Aksjeeierbok er en oversikt over hvem som eier aksjer i et selskap som selskapets styre plikter å holde kontinuerlig oppdatert. Alle aksjeselskaper, unntatt de som har benyttet seg av den frivillige mulighetene til å registrere aksjene sine i et verdipapirregister er pliktige til å føre aksjeeierbok. Endringer skal alltid være uten opphold med mindre vedtektene fastsetter at aksjene ikke er omsettelige og slik styregodkjenning til aksjesalg ikke har blitt gjort ennå.

Aksjeeierboken skal være offentlig. Dette begrunnes med at eierforholdene skal være synlige for andre aksjonærer, kreditorer, allmennhet og presse. Det er straffbart å nekte utenforstående innsyn i aksjeeierboken. Detaljer om innsynsregler er regulert i en forskrift fra 1976

Eksterne lenkerRediger