En adjutant er en militær rådgiver, sekretær eller assistent for et statsoverhode, en kongelig eller en høyere offiser. Begrepet kommer fra latinsk adjutare, frekventativ (gjentagelsesform) av adjuvare, «å assistere». I engelsk- og franskspråklige land benyttes tittelen aide-de-camp.

En adjutant (oberst) for Quebecs viseguvernør Lise Thibault.

Adjutantens kjennetegn er en aiguillette, en lang og flettet snor i sølv eller gull som bæres om høyre eller venstre skulder.

Norge rediger

 
Nikolai Ramm Østgaard (1885–1958), kronprins Olavs adjutant, iført gallauniform som oberst i Hans Majestet Kongens Garde 1952. Uniformen har blant annet aiguillette (adjutantsnor).

H.M. Kongens adjutantstab rediger

H.M. Kongens adjutantstab er en avdeling i Det kongelige hoff bestående av offiserer som er fast ansatt i Forsvaret. Forsvaret dekker lønn og reiseutgifter, mens hoffet stiller kontorplass til rådighet og dekker utgifter forbundet med det.[1] Sjefen for adjutantstaben inngår i hoffsjefens ledergruppe og rapporterer i det daglige og i alle spørsmål som vedrører Slottet direkte til hoffsjefen, og mottar oppgaver og pålegg derfra. I saker som vedrører Forsvaret rapporterer vedkommende til forsvarssjefen.[2]

Det er ikke mulig å søke jobben som adjutant, dette er en tjeneste man blir forespurt om å ta. Det regnes som ærefullt å bli forespurt og å tjenestegjøre som adjutant. Alle adjutantene tjenestegjør i tre år. 1. september hvert år skiftes én offiser fra hver forsvarsgren ut. Beordring til og fra tjeneste skjer i statsråd. Adjutantene kan identifiseres ved at de bærer aiguillette rundt høyre skulder.

H.M. Kongens adjutantstab består av:

Organisering rediger

Adjutantstaben er organisert som en avdeling ved Det kongelige hoff og avdelingssjefen inngår i Hoffsjefens ledergruppe. Sjefen for adjutantstaben rapporterer i det daglige og i alle spørsmål som vedrører Slottet direkte til hoffsjefen, og mottar oppgaver og pålegg derfra. I saker som vedrører Forsvaret rapporterer han til Forsvarssjefen.

Overadjutantenes oppgaver rediger

Overadjutantene deltar og har seremonielle oppgaver når ambassadører overleverer sine akkreditiver til H.M. Kongen, i forbindelse med statsbesøk til Norge og i forbindelse med gallamiddager, lunsjer og andre tilstelninger ved Slottet. Videre leder overadjutantene ulike prosjekter ved større arrangementer på Slottet så som bryllup, barnedåp og andre store markeringer. Overadjutantene har ingen faste vaktmåneder ved Slottet, men kalles inn til tjeneste ved behov.

Adjutantenes oppgaver rediger

Adjutantens hovedoppgave er å planlegge, koordinere, tilrettelegge og følge H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen ved gjennomføringen av alt offisielt program, herunder audienser, mottagelser og møter og besøksvirksomhet i inn- og utland. Mye av tiden går med til koordinering med vertskap, fylkesmenn og ambassader samt nødvendig etterarbeid.
Videre skal adjutanten påse at H.M. Kongen og H.K.H. Kronprinsen har nødvendig bakgrunnsmateriell og ellers bidra med andre praktiske forberedelser.
Adjutantene har fast tjeneste på Slottet hver tredje måned og tjenesten rullerer mellom de tre adjutantene. De to månedene de ikke er på Slottet tjenestegjør de ved sitt faste arbeidssted.

Referanser rediger

Se også rediger

Eksterne lenker rediger