Adelsö (eldre navn: Alsnö) er et sogn som tilhører Ekerö kommune i Stockholms län. Det ligger i Färentuna herred og består av flere øyer som ligger mellom nordlige og sørlige Björkfjärden. Foruten hovedøya Adelsön består sognet av den bebodde øya Björkö, hvor den betydningsfulle handelsplassen og kaupangen Birka lå i vikingtiden, Kurön, Tofta holmer og ytterligere noen mindre øyer. Björkö og området rundt Adelsö kirke og Hovgården er på UNESCO verdensarvliste. Hovedøya Adelsön er rundt ti km lang og rundt to og fire km bred.

Ruinene av den gamle borgen Alsnö hus på øya Adelsö.
Adelsöns nordlige odde «Horn», sommaren 2007

Natur rediger

Adelsös landskap består av småkuperte barskogsbevokste åser og morenehøyder vekslende med åkre og enger med løvtrær, først og fremst eiketrær. Høyeste punktet på Adelsö er Kunsta med sine 53,2 m over havet. På Kunsta finnes nå et utkikkstårn, hvorfra man kan se milevidt ut over Mälaren. Adelsö ligger inntil Sørlige og Nordlige Björkfjärden.

Dyrelivet er artsrikt og omfatter blant annet elg, rådyr, villsvin, rødrev og mink.

Befolkning rediger

Cirka 750 innbyggere er bofaste og innbyggertallet har vært ganske stabilt gjennom århundret. Flertallet av de yrkesaktive pendler i dag til Stockholm, men jordbruk drives i stor utstrekning og et par aktive yrkesfiskere finnes fortsatt. I sommermånedene økes antallet innbyggere med mange sommergjester, som gjør at hele øya våkner til liv.

Næringsliv rediger

På Adelsö finnes jordbruk, fiske, landhandel, pizzeria, kafé og handelshager.

Kommunikasjoner rediger

Kommunikasjonene til Adelsö er gode. Busser (linjene 311 og 312) går ut fra Brommaplan til fergeleiet, Sjöängen, på Munsö. Buss 312 følger med fergen og går også rundt på øya. Fergen går hver halvtime på dagtid (hvert 20. minutt i rushtiden) og så godt som hver time resten av døgnet.

Steder på Adelsö rediger

Spesielle fortidsminner på Adelsö rediger

Eksterne lenker rediger