Absorpsjonsband

Et absorpsjonsband er en rekke bølgelengder (eller tilsvrende frekvenser i det elektromagnetiske spektret) som kan produsere en spesiell omforming av et stoff. Siden energirike overganger kan gå begge veger kan absorpsjonsbandene også fungere som emisjonsband.

Absorpsjonsband i jordens atmosfære dannet av drivhusgasser og effektene dette har på den transmitterte strålingen.

Se ogsåRediger