Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret

(Omdirigert fra «Aa-registeret»)

Arbeidsgiver- og arbeidstakerregisteret, vanligvis omtalt som Aa-registeret er det sentrale grunndataregisteret som viser knytningen mellom arbeidstakere og arbeidsgivere i Norge. Registeret inneholder en kobling mellom arbeidsgiverens bedriftsnummer og arbeidstakerens personnummer. Aa-registeret forvaltes av NAV som selv bruker registeret i behandlingen av søknader om ytelser, arbeidet med å redusere sykefraværet, utarbeidelser av statistikk, utbetalinger og refusjoner av sykepenger og avdekking av trygdemisbruk. Registeret brukes også blant annet av skattemyndighetene, Statistisk sentralbyrå, kemneren, politiet, og Arbeidstilsynet. Registeret er grunnlaget for den offisielle sysselsettings- og sykefraværsstatistikken som publiseres av Statistisk sentralbyrå. Alle fast ansatte i Norge og norske og utenlandske personer som arbeider på norske og NIS-registrerte skip skal være oppført i registeret. Alle arbeidsgivere plikter å registrere sine ansatte i Aa-registeret når arbeidstakeren gjennomsnittlig arbeider mer enn fire timer i uken og når arbeidsforholdet har en varighet på mere enn sju dager.[1]

Den enkelte arbeidsgiver har rett til å se opplysningene som er registrert på bedriften. Dette gjelder både opplysninger om enheten og om hvem som er og har vært ansatt. Arbeidsgiveren har ikke tilgang til opplysninger om de ansattes tidligere arbeidsforhold eller om arbeidstakeren har flere arbeidsforhold. Andre offentlige etater kan få innsyn i registeret, for eksempel Utlendingsdirektoratet.[2] Anonymiserte opplysninger kan utleveres til forskere.

Opplysninger i Aa-registeret rediger

Opplysninger i Aa-registeret[3]

  • Fødselsdato og personnummer (11 siffer), eller D-nummer (utenlandske arbeidstakere uten norsk fødselsnummer)
  • Første arbeidsdag ved ansettelse eller etter endt permisjoninntaksdato
  • Forventet ukentlig arbeidstid. Oppgi ventet gjennomsnittlig antall arbeidstimer per uke, for eksempel 37,50 timer når stillingen er 100 prosent eller 18,75 timer når stillingen er 50 prosent
  • Yrkeskode - 7-sifret kode. Yrket skal oppgis i etter en yrkeskodestandard som vedlikeholdes av Statistisk sentralbyrå, standard for yrkesklassifisering

Referanser rediger

Eksterne lenker rediger