Automobil-Verkehrs- und Übungs-Straße (vei for biltrafikk og øvelseskjøring), også kjent som AVUS, var en opprinnelig 19 km lang bilbane gjennom Grunewald i Berlin, Tyskland, som opprinnelig var ment brukt både for vanlig biltrafikk, billøp og som testbane for bilindustrien.

Kart over AVUS-banen på 50-tallet.

Beskrivelse rediger

Automobilclub von Deutschland (AvD) begynte i 1907 planleggingen av banen. Den ble påbegynt i 1909, men pga. første verdenskrig ble den ikke åpnet før i 1921. Banen bestod av to kjørefelt à 8 meter, samt en midtdeler på 9 meter. En runde var på 19 565 meter. Langsidene var tilnærmet rette, og løp parallelt med jernbanen Berlin–Potsdam. Nordkurven ble ombygget sterkt dosert i 1936 med en helning på 43 grader. Sydkurven var planlagt dosert, men dette ble ikke utført på grunn av krigen.[1]

Etterkrigstiden rediger

 
Mercedes W25 på AVUS 30.mai1937

Etter andre verdenskrig lå Berlin i ruiner. AVUS ble brukt til billøp fra begynnelsen av 50-tallet. AVUS ble etter krigen innlemmet i det tyske motorveinettet som en del av A115 (som igjen er en del av  Europavei 51), noe som også var en av hensiktene med banen. Banen lå i sin helhet inne i vestlig sone, men ble av sikkerhetsgrunner omtrent halvert, med en ny krapp sving i sydenden. Flerbruksveier av denne typen er forholdsvis sjeldne. AVUS var formodentlig verdens eneste motorvei med tribuner.

Det første og eneste Grand Prix-løpet på AVUS ble holdt i 1959. Banen ble alltid ansett som farlig, og dette ble ytterligere forverret ettersom bilene ble raskere. Mange eksperter advarte mot å bruke banen til denne typen billøp. De fikk rett, selv om Tony Brooks fikk opp en gjennomsnittsfart på 240 km/t. Mange utøvere fikk skrens, hvorav franskmannen Jean Behra omkom.[1] Doseringen i nordenden ble revet i 1967. Banen ble ytterligere avkortet og rekonstruert i 1968, 1989 og 1992. Den brukes ikke lenger til billøp.

Referanser rediger