En tribune er et opphøyd byggverk som er konstruert for å skape en god optisk kontakt mellom denne og omgivelsen. Det finnes prinsipielt to forskjellige typer tribune:

  • med tilskuere foran tribunen og den sentrale hendelsen på tribunen, eksempelvis en talertribune
  • som tilskuertribune med den sentrale hendelsen foran tribunen. Slike tribuner er som regel bygd i trappeform som i et amfiteater.
En tilskuertriibune.

Ordet tribune kommer fra latin tribunus, det var betegnelsen på en romersk embetsmann som blant annet ledet forsamlinger, ofte fra en opphøyd plattform.

Litteratur rediger

  • Ahlstrand, Jan Torsten.; Arkitekturtermer. Lund: Studentlitteratur, 1976, ISBN 91-44-02852-0