ARENA – Senter for europaforskning

ARENA er et forskningssenter ved Universitetet i Oslo med fokus på studier av de politiske integrasjonsprosessene i Europa.

Forskningsfelt omhandler EU-institusjonenes virkemåte, muligheten for et demokratisk og effektivt styringssystem i Europa, effekter av EU på nasjonalstaten, utviklingen av en europeisk utenriks- og sikkerhetspolitikk, utdannings- og forskningspolitikk og Norges rolle i Europa. ARENA er også en av grunnleggerne i ERPA European Research Papers Archive, som er en søkebase for arbeidsnotater ved en rekke EU-forskningsinstitusjoner.

Ved utgangen av 2011 har ARENA 28 personer tilknyttet senteret (ca 17 årsverk), hvorav 8 forskere med professorkompetanse, 9 med førstestillingskompetanse, 6 stipendiater og 5 i administrasjonen, i tillegg til studentstipendiater og forskningsassistenter. ARENA deltar i flere internasjonale forskernettverk og samarbeidsprosjekter. ARENA var i 2007-2011 koordinator for det EU-finansierte prosjektet RECON – Reconstituting Democracy in Europe som involverer mer enn 100 forskere 22 partnere i 13 land.

Senterets leder er professor Erik Oddvar Eriksen.

ProfessorerRediger

Eksterne lenkerRediger