American Depositary Receipt

(Omdirigert fra ADR)

American Depositary Receipt (ofte forkortet til ADR) er et sertifikat som utstedes av utenlandske selskaper for at de skal kunne noteres på amerikanske børser. Sertifikatene representerer eierskap i aksjer i selskapet. Det gir amerikanske investorer muligheten til å kjøpe aksjer i utenlandske selskaper uten å måtte foreta seg transaksjoner til utlandet, slik at det på denne måten spares administrasjonskostnader. En ADR er både priset og betaler utbytte i dollar, og kan handles på samme måte som andre aksjer i amerikanske selskaper.

Hver ADR utstedes av en amerikansk depotbank og kan representere enkelte eller flere aksjer. Eieren av en ADR har rett til å hente ut den utenlandske aksjen som representeres av sertifikatet, selv om det er vanlig å heller sitte på selve sertifikatet av forenklende årsaker. Prisen på en ADR er ofte nær prisen på den utenlandske aksjen i sitt hjemmemarked, justert for andelen sertifikater i forhold til utenlandske aksjer.

Depotbankene står overfor flere ansvarsforhold, både til eieren av sertifikatet og til det utenlandske selskapet som representeres via verdipapiret. Den første versjonen av en ADR ble lansert av JPMorgan i 1927 for det britiske selskapet Selfridges&Co. Den største depotbanken er Bank of New York Mellon.

Enkeltaksjer i et utenlandsk selskap, som representeres av en ADR, kalles for American Depositary Share (ADS).