A4-papir

Standard papirformat.

A4 er et standard papirformat definert av den internasjonale standarden ISO 216 som 210 mm × 297 mm.

Et A4-ark som deles i to på tvers av langsiden gir to A5-ark. Tilsvarende er et A3-ark dobbelt så stort som et A4-ark. Alle A-formatene er formlike. Forholdet mellom langsiden og kortsiden er tilnærmet kvadratroten av 2. Det kan bevises matematisk at dette er det eneste forholdet som gir denne spesielle egenskapen.

Alle A-formatene tar utgangspunkt i A0, som har et areal på 1 m². A4 har altså et areal på 116 m².

I Europa ble A4 forretningsstandard på midten av det 20. århundre og spredde seg videre til resten av kloden de neste årene. [1]

En sammenligning av forskjellige papirformater

Referanser

rediger

Kilder

rediger

Se også

rediger