Bok (mål)

måleenhet

Bok (av norrønt bók) er en gammel mengdeenhet for papir som har blitt brukt i Skandinavia, herunder også i Norge. En bok tilsvarer 25 ark med papir og utgjorde dessuten 1/20 ris. Senere ble betyningen av en bok satt til 24 ark med skrivepapir eller 25 ark med trykkpapir.