Barne- og ungdomsskole

1-10 skole
(Omdirigert fra «1-10 skole»)

Barne- og ungdomsskole er i Norge betegnelsen på skoler som underviser fra 1. til 10. trinn, dvs. kombinert barneskole og ungdomsskole også kalt kombinerte skoler. 1. til 10. trinn utgjør hele den obligatoriske grunnskoleutdanningen i Norge.

Barne- og ungdomsskolen er gjerne underlagt felles administrasjon og felles lokaler, mens barne- og ungdomstrinnet ellers stort sett fungerer som separate enheter. Når elevene begynner på ungdomsskolen blir det dannet nye klasser, ofte blandet med elever som kommer til skolen fra andre barneskoler.