Østlige Lokris

Østlige Lokris eller Opuntiske Lokris var en antikk gresk region befolket av stammen Lokri Epiknemidii (gresk: Ἐπικνημίδιοι) eller Lokri Opuntii (gresk: Ὀπούντιοι), en del av lokriene.

De østlige lokriene er nevnt av Homer som beskriver dem som tilhengere av Ajax, sønnen til Oïleos, i trojanerkrigen i førti skip. Han forteller også at de bodde i byene Kynus, Opos, kalliaros, Besa, Skarfe, Augeiai, Tarfe og Thronium. Hverken Homer, Herodot, Thukydid eller Polybios skiller mellom opuntii og epiknemidii, og under den blomstrende perioden av gresk historie ble Opos regnet som den viktigste byen til de østlige lokriene. Selv Strabo som skillet hovedsakelig stammer fra, beskriver et sted Opos som metropolisen til epiknemidii, og dette bekreftes av Plinius og Stefanus. I perserkrigene kjempet de østlige lokriene med Leonidas I i slaget ved Thermopylene og sendte også syv skip til den greske flåten. Lokriene kjempet på siden til Sparta i peloponneserkrigen. De østlige lokriene preget også mynter i antikken, av disse har noen overlevd.