Østerdal Arbeiderblad

avis i Elverum fra 1915-1932
(Omdirigert fra «Østerdalens Arbeiderblad»)

Østerdal Arbeiderblad var en avis som kom ut på Elverum fra 7. juli 1915 til 2. desember 1932. Søndre Østerdalens Arbeiderparti bestemte i 1913 at de skulle starte en avis for distriktet. Avisen ble vedtatt stiftet 9. mai 1915, og startet utgivelse to måneder senere under navnet Østerdalens Social-Demokrat. Første redaktør var Olav Sæter og faktor var Johs. Borchgrevink.[1]

I 1918 hadde avisen 3200 abonnenter i kommunene Elverum, Stor-Elvdal, Trysil og Åmot. I 1919 skiftet den navn til Østerdalens Arbeiderblad med undertittelen «og Østerdalens Social-Demokrat».

Avisa hadde slitt økonomisk helt siden starten, og i 1921 diskuterte man sammenslåing med Hamar-baserte Arbeideren. I 1923 kom det til nye samtaler, men Arbeideren ønsket det ikke. I 1922 ble J. Stubberud redaktør mens Olav Sæter satt på Stortinget. Året etter kom han på kant med sitt mer kommunistiske bladstyre, og Evald Solbakken tok over en periode. Faktor Borchgrevink og redaktøren sto på hver sin side i splittelsen i Ap, og dette kunne merkes i avisa de dagene redaktøren var borte. Da sto Borchgrevink for redaksjonen og sørget for stoff fra Tranmæl-fraksjonen. På grunn av dette dro ikke redaktør Solbakken til det viktige Ap-landsmøtet i 1923, som endte med partisplittelse.[2]

11. november 1923 ble det vedtatt at Østerdalens Arbeiderblad skulle redigeres i overensstemmelse med Arbeiderpartiet, og Solbakken ble avskjediget. Olav J. Sæter kom tilbake som redaktør.

På grunn av de interne stridigheter mellom kommunistene og sosialdemokratene i Arbeiderpartiet ble avisa en periode fra 1923 til 1925 ble gitt ut i hele Hedmark under navnet Hedmark fylkes Arbeiderblad med undertittelen «før Østerdalens Arbeiderblad». Da Hamar Arbeiderblad ble startet i 1925 endret avisa navn tilbake til Østerdalens Arbeiderblad.

I 1930 endret avisa navn til Østerdal Arbeiderblad. I 1932 valgte flere arbeiderlag i Østerdalen HA som sitt organ for ØA. Høsten 1932 ønsket også arbeiderlaget i Elverum en sammenslåing, og 23. november vedtok lokallagene av Arbeiderpartiet i Hedmark at avisa skulle slås sammen med Hamar Arbeiderblad. Siste utgave kom fredag 2. desember 1932. Hamar Arbeiderblad hadde undertittelen «… og Østerdal Arbeiderblad» til og med 26. januar 1988.

ReferanserRediger

  1. ^ Arthur Martinsen (4. desember 1982): ..og Østerdal Arbeiderblad - et 50-års minne. Hamar Arbeiderblad, side 17.
  2. ^ Hamar Arbeiderblad gjennom 25 år. 1950.