Øresundsregionen (på svensk Öresundsregionen) er Skandinavias største samarbeidsregion med 3,5 millioner innbyggere, bundet geografisk sammen av Øresundsbroen. Området er politisk delt mellom regjeringene i Danmark – hvor 2/3 av befolkningen bor – og Sverige.

Kart over Øresundsregionen
Øresundbroen, det samlende punkt for Øresundregionen
Luftfoto over deler av regionen, Malmö i forgrunnen og Amager lenger ut

Området omfatter Skåne og Sjælland. Viktige byer i regionen er København, Malmö, Lund, Helsingborg og Roskilde.

Et voksende samarbeid mellom næringsliv og myndigheter i regionen har skutt fart etter åpningen av Øresundsbroen sommeren 2000. Øresundskomitéen består av politikere på kommune- og regionnivå og møtes jevnlig med støtte fra et permanent sekretariat.

Øresundsregionen er Skandinavias største IT-klynge (eng: cluster). I 2003 var 104 734 personer ansatt i IT-bransjen her, i tillegg til 458 forskere på heltid.

Utdannelse

rediger

Øresundsregionen har i alt 15 universiteter, med til sammen 120 000 studenter, og 10 000 lærere og forskere. Læresetene samarbeider gjennom Øresundsuniversitetet. Skandinavias eldste forskningspark er Ideon i Lund.

I tillegg til IT og bioteknologi, er distribusjon og matvaresektoren viktige vekstområder. I 2004 hadde 65 av verdens 102 største selskaper etablert en egen nordisk organisasjon. På områdene matvarer og legemidler/bioteknologi er Øresundsregionen ledende, med 14 av 22 nordiske hovedkontorer. Firmaer som Findus, Dell, Nestlé, Gillette, Masterfoods, Danone, Coca-Cola og Carlsberg har etablert skandinaviske eller nordiske hovedkontorer her.

I København ses regionsamarbeidet som en måte å styrke Københavns posisjon på. Københavns lufthavn Kastrup ligger sentralt i regionen midt mellom Malmö og København. Velutdannet arbeidskraft fra universitetene i Skåne fyller behovet for IT-eksperter på den danske siden. Billige boliger, hytter og flotte naturområder trekker danskene til Skåne i stigende antall.

For Skåne betyr regionsamarbeidet at området blir del av en europeisk hovedstadsregion og ikke en perifer del av det svenske riket (sett fra Stockholm).

Regjeringen i Stockholm ser regionsamarbeidet som en mulighet for å få fart i økonomien og beskjeftigelsen i den tidligere industribyen Malmö, et av sosialdemokratiets tradisjonelle støttepunkter. Ut over dette virker det ikke som om den svenske regjeringen ønsker å stimulere til en utvikling som kan svekke den svenske sentralmakten. Blant annet gjenstår problemer med beskatning av pendlere og tolkning av de to statenes forskjellige skattesystemer.

Den eksisterende skatteavtalen (2005) gjør at personer betaler skatt der de arbeider, ikke der de bor. Samtidig har de rett til kommunale ytelser i kommunen der de bor. En skåning som arbeider i København er medlem av, og betaler kontingent til, en dansk arbeidsløshetskasse (A-kasse). Blir han arbeidsløs, kan han imidlertid ikke motta penger fra sin A-kasse, men må få ytelsen fra den svenske stat.

Eksterne lenker

rediger