Økonomisk indikator

måltall for økonomisk aktivitet som kan si noe om tilstanden til en økonomi

Økonomiske indikatorer er statistiske elementer i økonomien. De åpner for analyse av økonomisk ytelse og prognoser for fremtidige trender. Økonomiske indikatorer studeres oftest i sammenheng med konjunkturer i makroøkonomien.

Vanligste økonomiske indikatorerRediger

Økonomiske indikatorer kan være:

IndikatortyperRediger

Ledende, sammenfallende, etterslependeRediger

Sammenfallende indikatorer er indikatorer som inntreffer på samme tidspunkt som den økonomiske aktiviteten.

Eksempel:

  • lønnsutbetaling

Ledende indikatorer er indikatorer som endrer seg før den økonomiske aktiviteten, og dermed kan brukes i noen tilfeller til å forutsi fremtidige trender.

Eksempel:

  • aksjepriser
  • gjennomsnittlig antall arbeidstimer i tilvirkningssektoren
  • boligmarkeder
  • inflasjon (f.eks. KPI)
  • rentesatser

Etterslepende indikatorer endrer seg etter endringer i den økonomiske aktiviteten.

Eksempel:

  • arbeidsledighetsraten
  • Prosentvis endring i KPI
  • BNP (noen ganger)

KorrelasjonRediger

En indikator kan gå i samme eller motsatt retning av den økonomiske aktiviteten. Medsykliske indikatorer endrer seg i samme retning som den økonomiske aktiviteten, mens motsykliske indikatorer endrer seg i motsatt retning. Arbeidsledighet er et eksempel på en motsyklisk indikator, da den faller ved f.eks. en vekst i BNP. Statistisk sett kan korrelasjon brukes til å fastslå hvorvidt en indikator er med- eller motsyklisk.

Se ogsåRediger

Eksterne lenkerRediger