Kjerneinflasjon

Kjerneinflasjon (også noe uklart kalt for underliggende inflasjon) er et inflasjonsmål som ekskluderer visse størrelser. Normalt justerer man for avgiftsendringer og utelater energivarer fra beregningene. I Norge beregnes kjerneinflasjonen av Statistisk sentralbyrå.

Den 29. mars 2001 ble en ny, pengepolitisk forskrift utarbeidet av regjeringen. Der het det at «det skal i utgangspunktet ikke tas hensyn til direkte effekter på konsumprisene som skyldes endringer i rentenivået, skatter, avgifter og særskilte, midlertidige forstyrrelser».[1] Ifølge forskriften er det operative målet en kjerneinflasjon på omtrent 2,5 % over tid.

Mål for kjerneinflasjonRediger

Ved utregning av kjerneinflasjon tar man utgangspunkt i konsumprisindeksen (KPI), som i utgangspunktet er et mål for inflasjon:

  • KPI-JAE: KPI justert for avgiftsendringer og ekskludert energivarer
  • KPI-JA: KPI justert for avgiftsendringer
  • KPI-JE: KPI ekskludert energivarer

Se ogsåRediger

ReferanserRediger

KilderRediger