Österland var en svensk landsdel i nåværende Finland. I nord hadde det grense mot Norrland.

Sveriges landsdeler med grenser fra ca. 1700

Landskap Rediger

Österland besto av følgende seks landskap:

  Egentliga Finland

  Karelen

  Nyland

  Satakunta

  Savolax

  Tavastland

Historie Rediger

1200-tallet krevde de svenske kongene overhøyhet over området som i dag motsvarer de sørlige delene av Finland. Detaljene rundt denne prosessen er lite kjent. Österland ble sett på som en konstituert del av det svenske kongeriket til tross for at landsdelen fikk stemmerett ved valg av konge først den 15. februar 1362 når Håkan Magnusson ble valgt til medregent til sin far.

Österland ble utropt til et storfyrstedømme av kong Johan III av Sverige i 1581. Som prins 1556, hadde han fått en del av området som et hertugdømme ved siden av de hertugdømmene som ble styrt av hans brødre. Hertugdømmene ble opprettet av Gustav Vasa for sine sønners utkomme.

Finland var en del av det svenske riket frem til Finske krigen 180809. Etter krigen ble landsdelen Russisk sammen med de østlige delene av Norrland og Åland. Dette landområde ble til det autonome storfyrstedømmet Finland. I finsk historieskrivning blir det noe misvisende begrepet Sverige-Finland brukt om tiden før 1809.

Se også Rediger