Åserøya

Åserøya er ei lita øy i Sigerfjorden i Sortland kommune i Nordland. Øya er nokså rund i formen, med et areal på ca. 0,4 km² og høyeste punkt 111 moh. Åserøya er i dag ubebodd, men er beiteland for sauer om sommeren. På øya finnes enkelte granplantefelt.

På 1800-tallet bodde en familie på Åserøya i noen år. Ivar Larsson Taskjelle (også kalt Ivar/Iver Larsen eller Ivar/Iver Harding) fra Granvin i Hardanger hadde giftet seg i Sortland i 1856, og bodde deretter på Åserøya sammen med familien. Livet på Åserøya var strevsomt og tungvindt, og familien flyttet til Ridderset lenger inn i Sigerfjorden i 1862. Husene på Åserøya ble revet og flyttet til Ridderset. 14. januar 1866 var han en av et mannskap på fem som omkom da en fembøring fra Sortland forliste i storm utenfor Høynes i Borge i Lofoten. Han var da 32 år gammel. Enka Nicoline ble boende på Ridderset etter at mannen omkom på havet.

KilderRediger

  • Kåre Glad: Beretningen om Ivar Harding på Åserøya (i Årbok for Sortland 1985, s. 3-5, utgitt av Sortland Historielag)
  • Jonas Forø: Beretningen om Iver Harding på Åserøya (i Årbok for Sortland 1986, s. 40-41, utgitt av Sortland Historielag)
  • Jonas Forø: Nicoline på Ridderseth (i Årbok for Sortland 1986, s. 16-20, utgitt av Sortland Historielag)