Årnes (Lenvik)

Årnes er ei halvøy, ei bygd og en grunnkrets på øya Senja i Troms. Årneset tilhører Lenvik kommune og ligger mellom Gisundet og Lysbotn. Bygda ligger på vestsida av halvøya, langs Lysbotn og består av Indre og Ytre Årnes, samt den 6 km lange strekningen mellom. Veien utover Årnes er en sidevei fra fylkesvei 861. Grunnkretsen består av nordsiden og vestsiden av Årneset, det vil si det området der selve bygda ligger. Årnes tilhører Gibostad skolekrets og poststed. Grunnkretsen ligger i Gibostadområdet. Areal: 10,5 km².

Innbyggere i Årnes grunnkrets:

2000
2005
2010
2015
35
29
27
21