En åreføring er hvordan padleren «fører» padleåren i kajakk eller kano.

Lav åreføring rediger

Med lav åreføring menes at padleren holder åren lavt, og padler langt ute fra kajakken. Dette gjør kajakken mer stabil, men den går litt seinere. Denne åreføringen er mest vanlig blant havkajakk-padlere. I store bølger er det lurt å bruke lave åreføringer.

Høy åreføring rediger

Med høye åreføringer menes at padleren holder åren høyt, og padler tettere inntil kajakken. Dette gjør kajakken mer ustabil, men den går fortere. Det er mest populært blant racere. Det er ikke alltid så lurt å bruke høye åreføringer i store bølger, spesielt ikke hvis du får bølgene fra siden eller bakfra.

Altså: Jo høyere åreføringer, jo fortere går det, men mindre stabilitet. Jo lavere åreføringer, jo seinere går det, men mer stabilitet. Det blir også lettere å ta støttetak med lave åreføringer enn med høye.

Se også rediger