Åna er en fjord i kommunene Flekkefjord i Agder og Sokndal i Rogaland, som danner den ytterste delen av fylkesgrensen. Fjorden strekker seg omtrent 4 km nordøstover og ender opp ved Åna-Sira der elven Sira munner ut i fjorden. Fjorden har innløp ved Egdeholmen. Like innenfor innløpet ligger bygdene Roligheta og Ystebø på sørsiden av fjorden. Nordsiden av fjorden er forholdsvis bratt og stiger opp til 317 meter over havet ved Sedeknuden.[1]

Tettstedet Åna-Sira ligger der elva Sira munner ut i fjorden Åna. Nordre side av fjorden (til venstre i bildet) ligger i Sokndal i Rogaland, den søndre (til høyre) i Flekkefjord i Vest-Agder. Foto fra 1916.

ReferanserRediger

  1. ^ Åna på Norgeskart.no fra Statens kartverk