«The Melting Arctic»

«The Melting Arctic» (På norsk: «Det smeltende Arktis») er et klimaprosjekt som studerer og kartlegger effekter av klimatisk forandringer i Arktis. Prosjektet har et tett samarbeid med Nansen Senteret i Bergen samt Cicero, Norsk senter for klimaforskning. Ekspedisjonens leder er oppdagelsesreisende Knut Espen Solberg.

Fra midten av juni 2008 har ekspedisjonen holdt til på Grønlands nordvestkyst. Der har Solberg, kulturhistoriker Hans Martin Halvorsen samt Anne Brunborg søkt etter bevis for at vikingene som var bosatt på Grønland fra cirka 9001400-tallet drev med omfattende fangst i Diskobukta-området, i nærheten av Diskoøya samt Ildneset.

Ekspedisjonen har påtruffet ruiner etter en lang stenkai samt flere hustufter på nordspissen av Diskobukta på halvøya som av vikingene ble kalt Ildneset. Funnene tyder på at dette har vært et større jakt- og handelssted enn en før har trodd.

ReaksjonRediger

Professor i arkeologi ved Universitetet i Oslo, Christian Keller, hevder at det er gode muligheter for at tuftene kan ha norrønt opphav. De synes å likne hustufter som en kjenner fra fiskeboder rundt omkring kysten av VestfjordeneIsland.

Med hensyn til bryggen eller slippen som en fant mener han at denne ikke likner noe en uten videre kjenner igjen.

Det store spørsmålet er imidlertid om funnene kan bli datert. Dersom en får en datering innenfor 9001400-tallet, da vikinger var bosatt på Grønland, er det et speenende funn en har gjort. Dersom funnene blir datert utenfor tidsrommet, står en overfor et problem. Da må en lete et annet sted eller hos andre grupper, som for eksempel europeiske hvalfangere. De befant seg i området på slutten av 1500-tallet.