«Berntine»

seilskip

«Berntine» er ei ishavsskute som ble bygd ved Tromsø Skipsverft i 1890.

«Berntine»
Generell info
SkipstypeSeilskip
Bygget1890 ved Stavanger Støberi & Dok (byggenr. 16)
FlaggstatNorge
Tekniske data[a]

a^ Ved overlevering hvis ikke annet er angitt
«Berntine» ved kai i Tønsberg.


«Berntine» er per 2018 den eldste ishavsskuta under seil i Norge og ble erklært verneverdig i 1990. Hjemmehavna har fra rundt 1980 vært Tønsberg.

Historie Rediger

Etter at skipper Nils Johnsen fra Tromsø i 1888 forliste med sin selfangstskute «Berntine», bestemte han seg for å bygge en ny og mer solid ishavsskute, og fikk nye «Berntine» bygd etter modell av enmasters Hardangerjakter.

Skuta ble brukt i selfangsten fram til rundt 1920, fra 1905 med nye eiere fra Vardø. Seinere ble hun brukt mer som fraktefartøy, bl.a. av tørrfisk langs kysten. I 1913 fikk hun montert inn en motor for lettere å ta seg inn og ut av havner, men seilene var fortsatt det viktigste framkomstmiddelet.

Omkring 1930 ble «Berntine» kjøpt av brødrene Kilvær fra Vega-området som hovedsakelig brukte henne til å frakte trelast på Helgelandskysten.

I 1946 overtok K. Grønnebekk fartøyet. Han bygde det om til motorjakt, ishavsriggen ble fjernet, mast med lastebom montert, og et stort styrhus akter og større lasteluke bygd. Med den store ombyggingen ble navnet endret til «Havnøy», oppkalt etter ei øy på Helgelandskysten. «Havnøy» gikk i fraktfart langs kysten fra 1946 til 1979, fra 1960 med Ingvald Bjøringsøy i Kristiansund som eier.

Ved hjelp av staten, riksantikvaren og private ble «Havnøy» kjøpt opp til bruk i barnevernsarbeid i Tønsberg. Gjenoppbygging til seilskute startet i 1980 og året etter sto «Havnøy» ferdig rigget som tomasters galeas. Fra 1982 drev barnevernstiftelsen Havnøy skuta, men i 2008 ble eierskap og drift overdratt til Stiftelsen Berntine, et samarbeid mellom Loggen kystlag og Fulehuks venner. Samtidig fikk skuta tilbake sitt opprinnelige navn, «Berntine».

Kilder Rediger

Eksterne lenker Rediger