Zucchetto

hodebekledning av katolske geistelige

Zucchetto er en flat hodebekledning som brukes av geistlige i den romersk-katolske kirke. Hos prester og diakoner er den sort, hos biskoper lilla, hos kardinaler rød, og hos paver hvit. Den kan bæres under birettaen eller bispeluen.

Nærbilde av en kardinals zucchetto
Kardinal Theodor Innitzer som har på seg en rød zuchetto