Z-skår

Standardisert tilfeldig variabel

En z-skår eller en standardskår er en måte å regne ut hvor mange standardavvik en statistikk er fra gjennomsnittet. Dette gjør at vi kan bruke egenskaper ved normalfordelingen til å analysere tallene. Z-skår brukes til å regne ut konfidensintervall og ved hypotesetesting.[1]

DefinisjonRediger

Z-skår er en funksjon av standardavviket σ og gjennomsnittet μ:[1]

 


ReferanserRediger

  1. ^ a b Skog, Ole-Jørgen (2004). Å forklare sosiale fenomener - en regresjonsbasert tilnærming. Oslo: Gyldendal Norske Forlag. s. 155-157.