Ytternäs och Vreta

tettsted i Uppsala kommune, Sverige