Indre og ytre by i Bodø

(Omdirigert fra Ytre by (Bodø))

Indre og ytre by i Bodø er et begrep som deler Bodø i to, et indre by bestående av Bodø sentrum og de tettest befolkede områdene rundt bysenteret, og det ytre Bodø by, som hovedsakelig består av forstadsbebyggelse. Det finnes ingen definert grense mellom indre og ytre by, og en del unntak fins.

Kart over indre by i Bodø. Rød markerer den geografisk største definisjonen, mens oransje viser en geografisk mindre.

InndelingRediger

Tettstedet Bodø er definert av Statistisk sentralbyrå. Dette tettstedet består av tre forskjellige geografisk avskilte deler, kalt satellitter. Disse blir, på grunn av SSBs tettstedsdefinisjon, regnet som ett tettsted siden det er under 400 meter mellom husene. Den ene store satellitten består av sentrum og bydelene Østbyen, Vestbyen og Rønvik, mens den andre består av bydelene Bodøsjøen, Grønnåsen, Alstad, Nedre Hunstadmoen, Øvre Hunstadmoen, Hunstad, Mørkved og Støver. Den siste satellitten er Kvalvika, et lite strøk i Rønvik bydel. Det er den førstnevnte av disse som regnes som indre by i en del tilfeller, siden denne delen av byen er geografisk avskilt fra den andre. Det store unntaket i definisjonen er hvorvidt Rønvik bydel er i indre eller ytre by. Bydelen er geografisk sammenhengende med sentrum, i motsetning til resten av ytre by, men i gjengjeld består Rønvik av forstadsbebyggelse, og har langt lavere befolkningstetthet enn sentrum, Østbyen og Vestbyen. Et annet unntak er Langstranda, som er et industriområde vest i Vestbyen bydel.