For oljefeltet Yme i Nordsjøen, se Ymefeltet
Yme blir drept av Odin og hans brødre

Yme er urjotnen i den norrøne mytologien. I Snorres Edda kalles han Aurgjelme.

Fra ham oppstod alle rimtussene. Odin, Vilje og Ve drepte ham og skapte den synlige verden av hans kropp.