Ydre Nørrebro – som ofte sammen med Indre Nørrebro blir kalt Nørrebro – er en bydel i Københavns kommune med 41.718 (2003) innbyggere. Med en befolkningstetthet på 19.733 innbyggere pr. km² er Ydre Nørrebro Københavns tettest befolkede område. Ydre Nørrebro var tidligere en administrativ bydel i København.

En stor del av befolkingen studerer og/eller folk av annen etnisk herkomst enn dansk.

Bydelen avgrenses mot sydvest av Ågade og Frederiksberg kommune. Mot nordvest er Ydre Nørrebro avgrenset mot Bispebjerg og Nordvestkvarteret av Ringbanen og Nørrebro stasjon. Mot nordøst er bydelen avgrenset mot Ydre Østerbro av Lersø Park Allé, og til slutt er Ydre Nørrebro mot sydøst avgrenset mot Indre Nørrebro av Jagtvej.