X-artikkelen

X-artikkelen, formelt kalt «The Sources of Soviet Conduct» (grunnene for Sovjets handlinger), ble publisert i det innflytelsesrike amerikanske tidsskriftet Foreign Affairs i juli 1947. På tross av at artikkelen ble undertegnet med «X» var det vel kjent at den var skrevet av George F. Kennan, nestleder ved USAs ambassade i Moskva fra 1944 til 1946. Artikkelen var dels basert på et telegram Kennan hadde sendt som en redegjørelse for hvorfor Sovjet ikke støttet den nylig opprettede Verdensbanken eller Det internasjonale pengefondet, også benevnt som «The Long Telegram» (det lange telegrammet), og dels på den hemmelige Clifford–Elsey-rapporten.[bør utdypes]

George F. Kennan, amerikansk statsviter, diplomat, historiker og forfatter av artikkelen «The Sources of Soviet Conduct» under pseudonymet X

I X-artikkelen beskrev Kennan hvordan Sovjet anså seg å ligge i kontinuerlig konflikt med de kapitalistiske land, hvordan sovjetisk aggresjon var basert på russisk fremmedfrykt og hvordan Sovjet-systemet forhindret informasjonsflyt så regimets bilde av landet og verden ble forvrengt. X-artikkelen vakte stor oppsikt og dens forslag om en oppdemning av sovjetisk innflytelse ble styrende for USAs strategi overfor Sovjet under den kalde krigen.

Eksterne lenkerRediger

  Wikisource: X – originaltekst
  Wikisource: The Long Telegram – originaltekst