Wikipedia:Underprosjekter/Utryddelse av «style»-attributtet

CSS

Dette prosjektet går ut på å utrydde HTML-attributtet «style», som angir CSS direkte i et element, til fordel for elementet «class», som angir hvilken klasse i et stilark som skal brukes. Fordelen med å bruke «class» i stedet for «style» er at man med «class» kan angi forskjellige verdier til elementer avhengig av hvilket stilark man bruker. Med andre ord kan man angi at ting skal se ut på én måte på skjerm, en annen måte ved utskrift og en tredje måte ved visning på mobiler o.l., noe som ikke er mulig ved bruk av «style». Prosjektet blei starta på oppfordring fra Håkon Wium Lie (Bruker:Howcome) på Tinget, med grunnlag i et manifest.

Målet med prosjektet er å erstatte all bruk av «style» i maler med bruk av veldefinerte og veldokumenterte klasser, samt å beskrive prosessen på en slik måte at den kan gjentas hos andre prosjekter. Prosjektansvarlig er Jon Harald Søby.

FremgangsmåteRediger

Dette er kun et utkast til plan.
 1. Identifisere hvilke maler som bruker «style».
 2. Erstatte «style»-attributtene med klasser som defineres i MediaWiki:Common.css
  • Identifisere hvilke elementer som kan slås sammen i felles klasser. Dette kan/bør gjøres kontinuerlig mens erstatninga pågår.
 3. Finne ut hvilke maler som er unødvendige eller overflødige og kan fjernes helt og/eller slås sammen med andre maler.
  • En naturlig del av prosjektet vil være å oppdatere nonstandardmaler til å bruke standardsystemer (f.eks. bruk av {{Infoboks start}}-systemet i stedet for «hjemmesnekra» infobokser).
 4. Dokumentere nye (og gamle) klasser på én side, med henvisninger inline i stilarket.
 5. Beskrive endringene slik at prosjektet kan gjentas på andre wikier.

Når maler omskrives vil vi også se om andre forbedringer enkelt kan gjøres. F.eks. vil det være naturlig å fjerne presentasjons-orienterte attributter som «align» og «border». Likeledes bør en prøve å minimalisere koden og redusere antall elementer der det er mulig.

ResultatmålingRediger

Det er viktig å måle resultatene av det som gjøres. Disse parameterne bør være mulig å måle før prosjektstart og etter prosjektslutt:

 1. antall style-attributter (bør gå mot null)
 2. antall elementer (bør synke)
 3. antall attributter (bør synke)
 4. antall klasser (vil øke)
 5. lengde på generert kode (bør reduseres)

Kan vi måle i alle norske maler artikler? Eller velge ut et sett representative artikler? Kan man måte to sett maler samtidig (slik at ikke endringer i innhold underveis i prosjektet influerer resutatet)?