Wikipedia:Underprosjekter/GLAM/Nasjonale fellesløsninger

GLAM

Wikipedia for arkiv, museum og kunst er et samarbeidsprosjekt mellom Wikimedia Norge, Kulturrådet og en del GLAM/ABM-institusjoner for å få flere gode artikler om kunst - og kulturfeltet på plass i Wikipedia.


Om prosjektet   Arkiv   Museum   Kunst   Wikipediakurs   Rapporter fra kurs   Deltakere i prosjektet   Nasjonale fellesløsninger   Artikler pilotområder KNreise    


Her vil det komme informasjon om sentrale fellesløsninger for arkiv, museum, kunst og fortellinger. Disse spiller en avgjørende rolle i utvikling av tenester for publikum. Best mulige koplinger mellom disse og artikler i Wikipedia er et viktig mål for prosjektet.