Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 9, 2008

Politiske slagord påført mur i Fudanuniversitetet

Den store proletære kulturrevolusjon (无产阶级文化大革命 = Wúchǎn Jiējí Wénhuà Dà Gémìng), ofte forkortet til Den store kulturrevolusjon (文化大革命 Wénhuà Dà Gémìng), eller enda enklere til Kulturrevolusjonen (文革 wéngé), var en serie gjennomgripende politiske kampanjer i det kommunistiske Kina for å forandre samfunnet fra bunnen av.

Kulturrevolusjonen regnes som regel for å ha vart fra 1966 til 1976. Mao Zedong stod bak, og et fremtredende motiv for ham var å bevare og styrke sin egen maktposisjon. Under de år det hele pågikk, var det store utrenskninger og ødeleggelser. Antall ofre regnes i millioner og økonomien led. Mellommenneskelige relasjoner ble ødelagt, og grunnfestede samfunnsverdier ble skadet. Religioner, minoriteter, folk med suspekt sosial bakgrunn eller akademisk bakgrunn ble nådeløst forfulgt og vesentlige deler av kinesisk kulturarv gikk tapt. Selv om Kulturrevolusjonen ble drevet gjennom av det kinesiske kommunistpartis ledelse, rammet den også kommunister i Kina, både ved utrenskninger og drap. (Mer)