Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 44, 2016

Havna i Nordøyan ca 1920

Nordøyan er ei øygruppe og et fiskevær i Vikna i Nord-Trøndelag. Fiskeværet har kjent bosetning og virksomhet tilbake til 1500-tallet, og et bygningsmiljø med elleve bygninger ble fredet i 1996.

Fiskeværet består av de tre store holmene Heimværet, Oddholmen, Surnøya, samt noen få mindre holmer. Nordøyan fyr ligger på Surnøya, den sydligste av de tre store øyene. Den øvrige bebyggelsen ligger på Heimværet.

Fiskeriene i Nord-Trøndelag var basert på fiskerbondens vekselbruk mellom jordbruk og kystnære fiskerier. Kystfiskerne har fremdeles base i Nordøyan, selv om driftsformene og antall båter er redusert siden rorbutida. Rorbutilværelsen var preget av trangboddhet og dårlig hygiene. Omkring 1910 ble kvinnelige rorbukokker introdusert i Viknaværene, og dette bedret antagelig leveforholdene. Fiskarheimen, drevet av Den Indre Sjømannsmisjon, ble bygget i 1909. Les mer …