Åpne hovedmenyen
World Islamic Missions moské i Oslo

Norsk-pakistanere er en betegnelse på norske innbyggere som enten selv er fra Pakistan eller som har begge foreldrene fra Pakistan. Per 1. januar 2013 var det 33 634 norsk-pakistanere i Norge, hvorav 18 440 var innvandrere og 15 194 norskfødte etterkommere. De første norsk-pakistanerne kom i slutten av 1960-årene som arbeidsinnvandrere, men siden år 2000 har pakistansk innvandring via familiegjenforening/familieetablering avtatt.

Andregenerasjons norsk-pakistanere, det vil si norsk-pakistanere som er født i Norge, er godt integrert med høy deltagelse i høyere utdanning. Førstegenerasjons norsk-pakistanere, det vil si norsk-pakistanere som er født i Pakistan, er derimot ikke like godt integrert. Dette kan skyldes disses fokus på å legge grunnlaget for bedre økonomisk tilværelse for sine barn. Førstegenerasjons norsk-pakistanere har også høyest andel selvstendig næringsdrivende i Norge.

Norsk-pakistanere bor hovedsakelig i Oslo og Akershus, og 85 % bor i egen eid bolig, samme nivå som etniske nordmenn. De har stor politisk tyngde, og forholdet til Pakistan til preges av blant annet cricket, en sport som pakistanske innvandrere gjeninnførte i Norge. De fleste norsk-pakistanere er muslimer og de verdsetter å være en del av Norge. De lar seg ikke anfekte av religiøst diskriminerende holdninger og islamofobi. Les mer...