Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 32, 2016

Enver Hoxha i 1971.

Enver Hoxha (1908–1985) var generalsekretær i Arbeidets parti 1943–1985 og Albanias statsleder fra den andre verdenskrigs sluttfase og til sin død.

Etter krigen etablerte han et stalinistisk diktatur som isolerte Albania fra omverdenen og industrialiserte det føydalske jordbrukssamfunnet. Albania ble proklamert som verdens første ateistiske stat i 1967, og grunnlovsfestet et forbud mot religionsutøvelse i 1976. Under Hoxhas styre ble politiske opposisjonelle og religiøse forfulgt, en personkultus ble etablert, og ulovlig utreise fra landet kunne straffes med døden. Det var utstrakt bruk av dødsstraff, tortur og arbeidsleirer. Regimet har blitt holdt ansvarlig for opptil 100 000 dødsfall.

Hoxha var mistroisk til nabostatene og de såkalt revisjonistiske kommuniststatene. Han fryktet stadig en invasjon fra Jugoslavia eller Sovjetunionen. Etter det kinesisk-sovjetiske bruddet i 1960-årene valgte Hoxha å tilnærme seg Kina og tre ut av Warszawapakten. Frem til det kinesisk-albanske bruddet i 1978 var Hoxhas politikk inspirert av maoismen. Les mer…