Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 29, 2016

Han omtales ofte som en av Norges mest allsidige kulturpersonligheter noensinne.

Ivar Mortensson-Egnund (1857–1934) fra Alvdal var folkeminnesamler, nynorskforkjemper, politiker, forfatter, journalist, teolog, oversetter og filosof.

Han er mest kjent for sine oversettelser/gjendiktninger av Draumkvædet (1905) og Den eldre Edda (1908), men han gav også ut to samlinger med egne dikt. Han var en god venn av og samarbeidspartner med Garborg. Begge kjempet utrettelig for landsmålssaken og fungerte som Bjørnsons språkpolitiske motpoler. De støttet Johan Sverdrups parlamentarisme og partiet Venstre, men etterhvert som de ble skuffet over den politiske utviklingen i 1880/90-årene utviklet de anarkistiske sympatier. Senere orienterte Mortensson-Egnund seg mer i en teosofisk/antroposofisk retning. Til tross for sine skiftende overbevisninger beholdt han en fast kristentro hele livet, og virket i årene 1909–1918 som prest i den norske kirke. Les mer…