Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 27, 2018

Mellomvatnet og Tjønna i Rørstaddalen. Vassdragets fjerneste kilder finnes lengre opp i dalen til venstre..

Sagelva er en elv i Sørfold i Nordland. Den er nedre del av vassdraget som drenerer Rørstaddalen, i landmassivet mellom Sagfjorden og fjorden Sørfolda. Elven munner ut på sørsiden av Sagfjorden. Vassdraget har store naturfaglige verdier, ut fra fauna, friluftsliv og reindrift. I området er det knapt noen tekniske inngrep, og tilgang til området er vanskelig uten båt. I Sagelva har sannsynligvis Nord-Norges første vannsag vært i drift i rundt hundre år fra 1607. Denne ble etablert av presten på Rørstad. Les mer …