Åpne hovedmenyen
Den unge Håkon Håkonsson blir fraktet i trygghet fra sine fiender, baglerne og kirkens menn, slik Knud Bergslien tenkte seg det.

Borgerkrigstiden i norsk historie varte fra 1130 til 1240. Grovt sett kan borgerkrigstiden deles opp i tre faser: Først sporadisk strid mellom kongsemnene fra år 1130 til ca 1160; andre fase er omfattende kamper mellom kongsemnene fra 1160 til 1184; og siste fase hvor birkebeinerne nedkjemper resten, 11841240.

Bakgrunnen for innbyrdeskrigene er omdiskutert. Målet for de stridende gruppene var alltid å få plassert sin mann på tronen, noe som startet da kong Sigurd Jorsalfare døde i 1130. I det første tiåret av borgerkrigen skiftet alliansene og var sentrert rundt en konge eller tronpretendenter, men mot slutten av 1100-tallet hadde to krigførende partier utkrystallisert seg: birkebeinerne og baglerne. Denne urolige perioden i norsk historie falt forøvrig sammen med en tilsvarende tid i svensk og dansk historie. Les mer…