Åpne hovedmenyen
Caspar David Friedrichs maleri «Vandreren over tåkehavet» uttrykker det romantiske geniets posisjon

Romantikken er en åndsstrømning som dominerte europeisk kunst og intellektuell kultur fra slutten av 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Romantikken er ofte definert som en grensesprengende tendens. Natursynet går fra å være nærmest mekanistisk til å bli organisk, og kunsten frir seg fra klassisismens regeltvang. Romantikken åpner for eksperimentering med de kunstneriske former, blander genrene, og verdsetter eventyr og myter. Kunsteventyret, eventyrspillet og lesedramet er romantiske genrer. Romantikkens fremste teoretiker var Schlegel.

Filosofisk sett bygger romantikken på arven fra Platon, nyplatonismen og kristen mystikk, foruten på de nyere politiske idealene fra 1700-tallet. De viktigste nøkkelordene er lengsel, erindring, skapende fantasi/imaginasjon, sannhet, frihet og kjærlighet. Romantikken skiller mellom en ytre og en indre/åndelig virkelighet og streber etter å erkjenne og gi uttrykk for den indre virkeligheten. Les mer…