Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 17, 2008

Russ foran Slottet i Oslo 17. mai 2002.

Russ og russefeiring er et norsk kulturfenomen som bygger på en dansk tradisjon. Når elevene avslutter videregående skole, kaller de seg russ, og markerer dette med festing og spesielle russeskikker. En markering av fullført gymnasium fins mange steder i verden, men den norske feiringen er på mange måter særegen. Russeskikkene omfatter blant annet russekro, russerevy og russeavis (som utgis og selges 17. mai). Tradisjonelt har det vært såkalte rødruss, det vil si elever med examen artium fra gymnas (i dag allmennfag), og blåruss, det vil si elever fra handelsgymnas (i dag allmennfag med økonomi). Flere ukers feiring topper seg ofte opp mot og avsluttes på nasjonaldagen 17. mai da det mange steder er egne russetog etter barnetoget. Russeaktivitetene arrangeres ikke av skolene, men av elevene selv.

Før 1970-tallet var vanligvis det villeste og frekkeste russen gjorde, å vekke lærerne grytidlig 17. mai. Siden har aktivitetene utartet, og hver vår kritiseres russen i massemediene og av enkelte rektorer for trafikkfarlige russebiler, pengesløsing, overdreven festing med skadelig alkoholforbruk, sexovergrep og hærverk, samt for uro på skolene og mobbing av andre elever. Les mer...