Åpne hovedmenyen

Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 13, 2012

Regjeringskvartalet slik det så ut før juli 2011, sett fra Johan Nygaardsvolds plass. Til venstre Y-blokken, til høyre Høyblokken. Foto: J. P. Fagerback

Regjeringskvartalet er en samling bygninger langs Akersgata og Grubbegata i Oslo sentrum som huser mange av regjeringens kontorer. Kvartalet består av åtte bygninger på ca. 163 000 kvm. med ca. 4000 arbeidsplasser. I tillegg kommer R6, byggetrinn 6 med adresse til Teatergata og Keysers gate, som tas i bruk i 2012.

Regjeringskvartalet er bygget ut i etapper fra Gamle regjeringsbygning ble tatt i bruk i 1906, og et byggetrinn om lag hvert tiende år fra Høyblokken sto ferdig i 1958. Utbyggingshistorien spenner fra det store, monumentale kvartalet i nyrenessansestil som ble planlagt fra 1887, hvorav bare en sidefløy, Gamle regjeringsbygning i nasjonalt preget jugendstil, ble bygget, via 1930-årenes funksjonalisme med oppløsning av den gamle bystrukturen, til det femte byggetrinnet i 1990-årene (R5), med lojal tilpasning til gammelt gateløp. Under terrorangrepet i 2011 ble mange av bygningene sterkt skadet, og det diskuteres om noen av dem bør rives og erstattes med nye bygninger. Les mer…