Wikipedia:Ukens artikkel/Uke 1, 2012

Det offisielle og sterkt retusjerte propagandabildet av Kim Il-sung.

Kim Il-sung (1912–1994) proklamerte Den demokratiske folkerepublikken Korea i 1948 og var deretter landets leder frem til sin død. Han gjorde Nord-Korea til verdens mest militariserte og lukkede land med seg selv som totalitær diktator. Han var inspirert av kinesisk kommunisme og økonomisk planlegging, men arbeidet også for en nasjonal koreansk kommunisme, hvor tanken om selvberging – juche – ble den dominerende økonomiske ideologi.

Han etablerte en personkultus som kunne minne om religiøs tilbedelse. Han fremstilte seg selv som en konfutsiansk farsfigur som fortjente hele folkets totale respekt og kjærlighet, ikke ulikt de japanske keiserne. Kim Il-sung ble erklært «evig president» etter sin død. Sønnen Kim Jong-il overtok likevel som de facto statsleder i 1994, og Nord-Korea ble dermed verdenshistoriens første kommunistiske familiedynasti. Les mer…