Wikipedia:Oversettelse

Wikipedia:Oversettelse omhandler hvordan en går frem når en oversetter innhold mellom prosjekter på Wikipedia.

Hvordan oversetteRediger

En innføring i bruk av oversettelsesverktøyet

På Wikipedia brukes det et verktøy for innholdsoversettelse, som foreløpig må slås på som en betafunksjon. Du kan endre innstillinger for disse ved å gå på innstillinger for betafunksjoner. Når innholdsoversettelser er slått på kan du starte nye oversettelser ved å gå til Spesial:Innholdsoversettelse (Spesial:ContentTranslation).

Hvis det skal brukes lemmalister i konkurranser så kan det lages lenker på en formen

https://no.wikipedia.org/wiki/Special:ContentTranslation?page=<kildetittel>&from=nn&to=no&targettitle=<måltittel>

Hvis kildesiden finnes og målsiden ikke finnes så vil «Start oversettelsen» bli blå. Hvis ikke vil den være grå.

Det finnes en oversiktsside med statistikk for innholdsoversettelser på Spesial:Innholdsoversettelsesstatistikk (Special:ContentTranslationStats).