Wikipedia:Kandidatsider/You Raise Me Up

You Raise Me UpRediger

Dette er en ryddig og god framstilling av historien om en kjent sang, godt kildebelagt.

Under vanlige omstendigheter ville jeg sagt at den etter omfang og kildebruk (få overordnede/sammenbindende kilder, mye aviskilder) er blant den nederste tredjedelen av nye AA-artikler; men i forbindelse med GA-diskusjonene vi har hatt den siste tiden er det mange som har pekt på at det kan være naturlig å revurdere hvor høyt/lavt lista for AA-stjerne skal ligge. Derfor er dette samtidig både en artikkel jeg har tro på som AA, og en invitasjon til å finne ut om det er stemning for en varsom justering av AA-nivå. M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2017 kl. 15:35 (CEST)

AnbefaltRediger

  1.   For M O Haugen (diskusjon) 18. jun. 2017 kl. 15:35 (CEST)
  2.   For Ulf Larsen (diskusjon) 18. jun. 2017 kl. 22:45 (CEST)
  3.   For Ranværing (diskusjon) 20. jun. 2017 kl. 14:36 (CEST)

KommentarerRediger

Denne setningen: «Trolig er også «You Raise Me Up» den mest suksessfulle norsk-skrevede låten noensinne.», virker ikke helt bra, kan det formuleres bedre? Ulf Larsen (diskusjon) 18. jun. 2017 kl. 22:08 (CEST)

Har flyttet referanser ned fra ingressen. Har omskrevet en setning, endret fra over hele verden til i mange land, kan ikke se at kilden gir underlag for førstnevnte påstand. Ulf Larsen (diskusjon) 18. jun. 2017 kl. 22:43 (CEST)

  • Vedrørende sjanger: Det følger av infoboksen at sangen ligger i kategoriene ballade, folk, pop, men dette er ikke utviklet i artikkelen, noe jeg savner. Teksten kan vi selvsagt heller ikke gjengi, men jeg savner også en gjennomgåelse av innholdet, hva den handler om, vers for vers.--Trygve Nodeland (diskusjon) 19. jun. 2017 kl. 17:41 (CEST)

Noen kommentarer fra meg:

  1. Det står en norsk tittel/oversettelse i ingressen. Den stemmer ikke med den norske tittelen. Dette bør være likt, tenker jeg.
  2. Det står at sangen er brukt i mange gudstjenester. Dette høres undelig ut for meg, men det kan muligens tenkes? Det har ikke støtte i den skriftlige referansen, men det er mulig det blir sagt noe i filmen på NRK. Den har jeg ikke giddet å se. Dette står også i den engelske versjonen av artikkelen, men der finner jeg ingen referanser for dette. Dette er en sang som egner seg dårlig som allsang, men bra som solosang. Derfor blir den ikke brukt som salme i begravelser i Norge, men som solosang. Jeg finner det egentlig vanskelig å tro at det er annerledes i andre land, og derfor har jeg også vanskelig for å tro at den egentlig blir brukt som salme i gudstjenester. Som soloinnslag? Helt sikkert. Som salme i betydning allsang. Mer tvilsomt.
  3. Ingressen er preget av en mange antagelser. «En av verdens mest kjente». Hvor går grensen? Hvordan rangerer man dette? «Trolig er også «You Raise Me Up» den mest suksessfulle norsk-skrevede låten noensinne» Igjen: Hvordan rangerer man dette? «Take on Me» er kanskje mer suksessfull, i alle fall om man ser på hva den betydde for bandet A-Ha. Hvor mye har Løvland tjent på sangen? Kanskje har Kygo tjent mer etter sin gjennombruddslåt? Eller hva med Starcraft (eller hva de produsentene heter?) sine sanger som de har skrevet for amerikanske superstjerner? Hverken referanse 29 eller 30 som skal støtte denne påstanden sier noe om dette. Referanse 31 sier at sangen har truffet bredt, og det har den, men det er bare et aspekt med «suksessfull».
  4. I den ene artikkelen står det at det er gjort 125 innspillinger av sangen. I artikkelen vår står det «Trolig har minst tusen». Rett nok er artikkelen med tallet 125 11 år, men minst tusen vil si rundt hundre i året siden 2006. Kanskje sies dette i filmen som jeg som sagt ikke har sett, men jeg sitter uansett igjen og lurer.

Alt i alt er det for mye som skurrer for meg. Jeg synes ikke mine små kikk på referansene gir den tryggheten en AA skal ha, og jeg synes artikkel bærer for mye preg av at «ting sansynligvis er slik og slik».... Mvh 3s (diskusjon) 19. jun. 2017 kl. 23:30 (CEST)

Hva betyr egentlig dette? «Sangen ble i utgangspunktet skrevet av og for Løvland» (min utheving). Var det han som skrev den alene, eller fikk han hjelp av noen som delvis skrev den for ham? Haakon K (diskusjon) 20. jun. 2017 kl. 03:21 (CEST)

Orda suksess og suksessrik, hvis betydning er veldig vag, er brukt uforholdsmessig mye i artikkelen. Går det an å variere det litt, gjerne med mer presise formuleringer? Haakon K (diskusjon) 20. jun. 2017 kl. 03:30 (CEST)

En kommentar til. Jeg synes egentlig at artikkelen fint kan gå som AA, ut fra hvor mye den dekker, størelse og i utgangspunktet også bruk av mange kilder. Det som gjør at jeg er i tvil er at jeg synes artikkelen blir litt for opptatt av å understreke hvor bra sangen har gjort det og at jeg, etter mine små kikk på referansene, ikke føler meg helt overbevist av referansebruken. Men jeg kan ha vært uheldig med hva jeg har sett, og det jeg lurer på kan være dekket av den filmen på NRK. Artikkelen er bra, det er det ingen tvil om. AA kan i utgangspunktet fint omfatte denne artikkelen, selv om jeg altså i utgangspunktet har noen ankepunkter jeg skulle ønske var forbedret. Mvh 3s (diskusjon) 20. jun. 2017 kl. 08:52 (CEST)

Hei, det er jeg som har skrevet ingressen og store deler av artikkelen. Jeg har en skrivestil som av enkelte WP-ere oppfattes som panegyrisk og rosende. Det er imidlertid ikke tilfelle, og jeg søker alltid dekning for alle utsagn i ulike kilder – det gjelder også alle utsagnene i ingressen. Jeg hadde lagt inn en rekke kilder (blant annet på «Trolig er også «You Raise Me Up» den mest suksessfulle norsk-skrevede låten noensinne» og "minst tusen versjoner"), men noen har fjernet alle referansene fra ingressen. Det er veldig uheldig synes jeg, og det ser ut som om jeg ukritisk og panegyrisk hyller denne sangen. Jeg mener definitivt at referansene må tilbake til ingressen. At vi helst ikke skal referanser her, synes jeg er en merkelig holdning – særlig når mange lesere neppe leser lenger enn ingressen. Pdstud1975 (diskusjon) 20. jun. 2017 kl. 15:49 (CEST)
Til Pdstud1975: Det er jeg som har flyttet referanser (kilder) fra ingressen og ned i artikkelens hovedtekst. Ingressen skal sammenfatte det som står i selve hovedteksten, og det som står i hovedteksten skal ha referanser (kilder). Følgelig blir det dobbelt opp med referanser, og det har lite hensikt. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 21. jun. 2017 kl. 09:31 (CEST)
@Ulflarsen, Pdstud1975: Det fleste reglene våre bør bruker med varsomhet. Hvis det finnes direkte sitat i ingressen vil det nok være hensiktsmessig å vise det med en referanse, og hvis bidragsyterne blir utrygge bør vi nok også vurdere hva som er viktigst. Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 17:24 (CEST)

Jeg har gått gjennom artikkelen i ettermiddag, føyd til litt om teksten, og redusert forekomsten av ordet suksess. Formelt sett kan artikkelvurderingen avsluttes nå, men jeg kan tenke meg å la den stå noen timer til for å få eventuelle tilbakemeldinger og korrigeringer til mine redigeringer. Mvh M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 17:24 (CEST)

Denne artikkelen synes jeg var en helt grei kandidat for Anbefalt artikkel (AA), for min del må nivået gjerne legges enda lavere. Tilsvarende kan jeg tenke meg at nivået for Utmerket artikkel heves ytterligere. Mvh. Ulf Larsen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 17:39 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den er en anbefalt artikkel. M O Haugen (diskusjon) 25. jun. 2017 kl. 21:09 (CEST)