Wikipedia:Kandidatsider/Unionsoppløsningen

UnionsoppløsningenRediger

Artikkelen er etter min mening verken for lang eller for kort, og leverer en grundig faktabeskrivelse av et viktig stykke norsk historie. Neitakk 13. aug 2008 kl. 15:51 (CEST)

AnbefaltRediger

  1.   For Neitakk 13. aug 2008 kl. 15:51 (CEST)

KommentarerRediger

Jeg mener artikkelen er for kort til å bli utmerket, kan være den kan passere til anbefalt men må se nærmere på den før jeg kan si noe mer om det. Ulf Larsen 13. aug 2008 kl. 16:02 (CEST)

Har sett litt mer på artikkelen og er skeptisk. Introduksjonen er svært kort, den mangler referanser og den burde vært lenger, syns jeg. Kommer ikke til å stemme mot den, men vil heller ikke stemme for - foreslår at nominasjonen trekkes og at den blir reist senere når den er utvidet og bearbeidet. mvh - Ulf Larsen 14. aug 2008 kl. 22:57 (CEST)

Enig med Ulf. Den er for kort til å gi en fyldestgjørende presentasjon av et så viktig tema. Det er betegnende for behandlingen at bare en bok fra 1906 står på litteraturlista, mens alle bøkene fra 2005 glimrer ved sitt fravær. Mvh MHaugen 15. aug 2008 kl. 13:43 (CEST)
helt enig. Bare en referanse (kilde) er ikke nok. Her må det gås noe mer i dybden før den blir anbefalt. Bjoertvedt 18. aug 2008 kl. 02:49 (CEST)
Jeg ser argumentene, og kan vel til dels si meg enig. Hvis det er en policy på Wikipedia om at artiklene må være lange, så kan jeg ikke si noe på det. Etter mitt syn er artikkelen lang nok. Den dekker et ikke alt for brett tema, uten å gå ned i detaljer til det kjedsomlige. Hadde denne artikkelen vært flere A4-sider lang, hadde nok ikke jeg og sikkert andre tatt bryet med å lese alt. For å trekke frem det positive, så er artikkelen godt illustrert, samtidig som den er svært objektiv og faglig korrekt. Språket er fullstendig objektivt, og den skiller seg i mitt syn ut fra gjennomsnittsartiklene på norske Wikipedia. Jeg synes den faller i et skikte som ikke har flertallet av nettstedets artikler. Dette gjelder for øvrig store deler av Norges historie Neitakk 18. aug 2008 kl. 08:32 (CEST)
For å være litt mer konkret: Lengden er egentlig god, men artikkelen er gjennomgående skrevet i en passiv form, hvor det nesten ikke navngis noen aktører, og hvor uenighet og alternative veivalg følgelig ikke synliggjøres tilstrekkelig. Mvh MHaugen 18. aug 2008 kl. 10:24 (CEST)
Morten var før meg med det jeg vil nevne, nemlig at lengden er ålreit, men jeg må si meg enig i inntrykket at kildebakgrunnen synes å støtte seg på en bok. Det er ønskelig med et større utvalg her. Finn Bjørklid 18. aug 2008 kl. 10:37 (CEST)
Jeg er sikker på at det er brukt flere kilder enn den ene som er oppgitt, men hvordan skal vi klare å finne disse? Konseptet med Wikipedia er jo også at mange enkeltstående personer spytter inn sin kunnskap til en helhetlig artikkel. For å ha et bredt utvalg kilder vil det jo kreve sterk innsats av færrest mulig personer som kan jobbe mer strukturert enn mange enkeltpersoner. Jeg synes fortsatt det er en glimrende artikkel som ikke avviker fra min faglige forståelse for emnet.Neitakk 19. aug 2008 kl. 08:14 (CEST)
Når det gjelder kilder så er det enkleste og beste å ta en tur til det nærmeste bibliotek, finne et par-tre passende bøker om emnet og ta punkt for punkt, i løpet av 3-4 timer er mye gjort. Jeg vet, fordi jeg har arbeidet slik med artikler som ikke hadde kilder. Det hadde vært fint om noen forbarmet seg over en såpass sentral artikkel - for min egen del har jeg lovt såpass mye til mange at jeg må prøve å rydde unna det først. Så bruker Neitakk (eller andre), arbeidet er klart, det gjelder bare å gjøre det. mvh - Ulf Larsen 20. aug 2008 kl. 11:17 (CEST)
Jeg får ta en tur innom Stavanger bibliotek med laptopen minNeitakk 21. aug 2008 kl. 11:18 (CEST)Etter at artikkelen har vært oppe til vurdering den fastsatte tiden (7 eller 14 dager), er vurderingen avsluttet med den konklusjon at den ikke oppnår godkjent status. MHaugen 8. sep 2008 kl. 16:39 (CEST)